Våra tjänster

Som en kvalificerad rörfirma med lång erfarenhet av stamspolning i Västerås och gedigen kompetens, har vi möjlighet att erbjuda ett flertal olika tjänster gällande underhåll av avlopp och vattenledningssystem. Till oss kan du naturligtvis vända dig för såväl planerade åtgärder av mindre brådskande karaktär, som akuta problem som behöver åtgärdas omedelbart.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Rensning av avlopp och upptagning av stopp. Vi rensar och gör rent i alltifrån golvbrunnar och stuprör, till toaletter, tvättställ, dusch och köksavlopp.
  • Felsökning vid t ex illaluktande avlopp.
  • Eliminering av rostbeläggningar, förträngningar, fettbeläggningar och trädrötter med hjälp av fräsning.
  • Kamerainspektion – en effektiv metod för att lokalisera orsaken bakom t ex upprepade stopp i avloppen eller problem som hän härledas till rörens ålder och skick.
  • Underhållsspolning med högtryck. En mycket effektiv åtgärd som med fördel bör utföras med jämna mellanrum i syfte att hålla rör och ledningar fria från beläggningar och i gott skick.
  • Komplett stamspolning – fullständig genomspolning av fastighetens hela avloppssystem, med hett vatten under högt tryck. Förlänger livslängden på rören och minskar risken för kostsamma skador och förslitningar.

Låt oss stå till tjänst

Vi vet att stopp i avloppen och andra rörrelaterade problem inte bryr sig om ifall det är dag, kväll, natt eller storhelg – och därför gör inte vi heller det. Vi prioriterar flexibilitet och tillgänglighet för våra kunder, och försöker i möjligaste mån att vara på plats när helst vi behövs. Behöver du vår hjälp? Tveka inte att kontakta oss redan idag via mail eller telefon – så löser vi ditt problem.

Bild